نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -افزایش بهره‌مندی از زیرساخت‌های سازمان -ارائه توانمندی‌های توان‌یابان به جامعه -ایجاد شغل برای توان‌یابان و کمک به تامین هزینه‌های سازمان نتایج: -اشتغال 20 نفر از توان‌یابان -اضافه نمودن درآمد پایدار برای مجموعه زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 4,500,000,000 ریال میزان منابع موجود: 2,910,000,000 ریال کسری منابع: 1,590,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های دو میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: -تسهیل رفت آمدتوان یابان نتایج: - حضور به موقع در کلاس ها و برنامه های مهارتی -عدم آسیب های جسمی و روانی ناشی از ایاب و ذهاب غیر اصولی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 12,702,000,000 ریال میزان منابع موجود: 2,980,000,000 ریال کسری منابع: 9,722,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: - آموزش مهارت قالی بافی نتایج: -یادگیری مهارت قالی بافی 10نفراز توان یابان برای رسیدن به استقلال مالی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 121,000,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 121,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: - کمک به رشداستعدادهای حرکتی -ایجاد خلاقیت هنری در کار آموزان نتایج: - تولیدآثار هنری خلاقانه -زمینه سازی برای اشتغال از راه تولید آثار معرق -افزایش عزت نفس و خود اتکایی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 298,400,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 298,400,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: - پرورش استعدادهای موسیقایی توان یابان و پاسخ به نیاز و علاقه وافر آنان به یادگیری موسیقی نتایج: -افزایش روحیه نشاط و شادابی -پرورش قوه تخیل و عملکرد ذهنی توان یابان -فراهم آوردن زمینه اشتغال و درآمدزایی کارآموزان زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 2,420,000,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 2,420,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های دو میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: -تشکیل پرونده بهداشتی -معاینات دوره ای پزشکی -پیگیری درمان کارآموزان نتایج: -فعالیت پرنشاط -تلاش دائمی برای کسب موفقیت -احساس شادکامی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 687,250,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 687,250,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: -افزایش توان بدنی و ذهنی باحرکات کششی با اثرات کنترل جسم و ذهن نتایج: -افزایش قدرت هسته بدن -بهبودحالت ایستایی بدن -کاهش درد -افزایش آگاهی بدن -افزایش انرژی -کاهش استرس -بهبود دامنه حرکتی بدن -بهبودتعادل -تقویت استخوان ها -روحیه بالا و آرامش زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 509000000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 509000000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: -کمک به بهبود عملکرد حرکتی -افزایش استقلال حرکتی نتایج: -احساس سرزندگی نشاط وشادابی -کسب استقلال واعتمادبه نفس -آمادگی جهت ورودبه کسب کار -افزایش توان ذهنی و روانی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 555,350,000 ریال میزان منابع موجود: 5,000,000 ریال کسری منابع: 550,350,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
اهداف: -تقویت روحیه -کاهش استرس و اضطراب -کاهش علائم افسردگی -تسکین فشارعضلانی نتایج: -داشتن احساس بهترجسمی روحی وعاطفی -بهبودبسیاری ازمشکلات جسمی وحرکتی توان یابان زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 219.000.000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 219.000.000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.
عنوان برنامه: تجهیز کارگاه آموزشی کامپیوتر اهداف: -جلب و جذب بیشتر معلولان به توانبخشی - جلوگیری ازخستگی و دلزدگی و ملال مراجعان - استفاده از وقت توانیابان برای مطالعه پیام‌های سلامت و بهداشت در اجرای دستورالعمل‌های استاندارد محیط های توانبخشی زمان اجرا 1402 مدت اجرا 12 ماه برآورد هزینه: 286.000.000 ریال میزان منابع موجود: 50.000.000 ریال کسری منایع: 236.000.000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید