نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -تسهیل رفت آمدتوان یابان نتایج: - حضور به موقع در کلاس ها و برنامه های مهارتی -عدم آسیب های جسمی و روانی ناشی از ایاب و ذهاب غیر اصولی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 12,702,000,000 ریال میزان منابع موجود: 2,980,000,000 ریال کسری منابع: 9,722,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.