نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -افزایش بهره‌مندی از زیرساخت‌های سازمان -ارائه توانمندی‌های توان‌یابان به جامعه -ایجاد شغل برای توان‌یابان و کمک به تامین هزینه‌های سازمان نتایج: -اشتغال 20 نفر از توان‌یابان -اضافه نمودن درآمد پایدار برای مجموعه زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 4,500,000,000 ریال میزان منابع موجود: 2,910,000,000 ریال کسری منابع: 1,590,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های دو میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.