نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

عنوان برنامه: تجهیز کارگاه آموزشی کامپیوتر اهداف: -جلب و جذب بیشتر معلولان به توانبخشی - جلوگیری ازخستگی و دلزدگی و ملال مراجعان - استفاده از وقت توانیابان برای مطالعه پیام‌های سلامت و بهداشت در اجرای دستورالعمل‌های استاندارد محیط های توانبخشی زمان اجرا 1402 مدت اجرا 12 ماه برآورد هزینه: 286.000.000 ریال میزان منابع موجود: 50.000.000 ریال کسری منایع: 236.000.000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید