نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -کمک به بهبود عملکرد حرکتی -افزایش استقلال حرکتی نتایج: -احساس سرزندگی نشاط وشادابی -کسب استقلال واعتمادبه نفس -آمادگی جهت ورودبه کسب کار -افزایش توان ذهنی و روانی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 555,350,000 ریال میزان منابع موجود: 5,000,000 ریال کسری منابع: 550,350,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.