نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -افزایش توان بدنی و ذهنی باحرکات کششی با اثرات کنترل جسم و ذهن نتایج: -افزایش قدرت هسته بدن -بهبودحالت ایستایی بدن -کاهش درد -افزایش آگاهی بدن -افزایش انرژی -کاهش استرس -بهبود دامنه حرکتی بدن -بهبودتعادل -تقویت استخوان ها -روحیه بالا و آرامش زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 509000000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 509000000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.