نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: -تشکیل پرونده بهداشتی -معاینات دوره ای پزشکی -پیگیری درمان کارآموزان نتایج: -فعالیت پرنشاط -تلاش دائمی برای کسب موفقیت -احساس شادکامی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 687,250,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 687,250,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.