نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: - پرورش استعدادهای موسیقایی توان یابان و پاسخ به نیاز و علاقه وافر آنان به یادگیری موسیقی نتایج: -افزایش روحیه نشاط و شادابی -پرورش قوه تخیل و عملکرد ذهنی توان یابان -فراهم آوردن زمینه اشتغال و درآمدزایی کارآموزان زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 2,420,000,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 2,420,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های دو میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.