نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | درباره ما

وبگاه نیازنما برای تامین احتیاجات مجموعه توانیابان مشهد

نیازنما مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان یابان | لیست محصولات

اهداف: - آموزش مهارت قالی بافی نتایج: -یادگیری مهارت قالی بافی 10نفراز توان یابان برای رسیدن به استقلال مالی زمان اجرا: 1402 مدت اجرا: 12 ماه برآورد هزینه: 121,000,000 ریال میزان منابع موجود: 0 ریال کسری منابع: 121,000,000 ریال شما می توانید در قالب بسته های یک میلیون ریالی در این امر خیر سهیم باشید.